Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine WhatsApp Nachricht.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Administrator niniejszych stron poważnie traktuje kwestię ochrony prywatnych danych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktowane są w sposób poufny, zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z naszej witryny zazwyczaj możliwe jest bez udostępniania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail), odbywa się to każdorazowo, jeśli tylko możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w sieci Internet może być obarczone lukami bezpieczeństwa (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną). Całkowita ochrona danych użytkownika przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

 

Polityka prywatności dla korzystania z usług Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy zachowań użytkowników Google Analytics. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez użytkownika z witryny zazwyczaj są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Szczegółowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników w ramach Google Analytics znajdują się w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies używając odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wówczas może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookies na temat korzystania przez niego z witryny (włącznie z adresem IP), instalując specjalną wtyczkę do przeglądarki dostępną do pobrania pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to ustawienie opcji odrzucania plików cookies, która blokuje możliwość gromadzenia danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na niniejszej witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług Google Analytics.

Anonimizacja adresu IP

W ramach niniejszej witryny używamy funkcji „Aktywacji anonimizacji adresu IP”. W ramach tej funkcji adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie administratora tej witryny firma Google będzie używać tych informacji w celu analizy korzystania przez użytkownika z witryny, generowania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia wobec administratora witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP pobrany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi o użytkowniku przechowywanymi przez Google.

Źródło: e-recht24.de